Gullivers

V mládežnických kategoriích (netýká se letní přípravy dorostu, juniorů a mužů) budou probíhat tréninky do středy 29.6.2022 včetně. Ve čtvrtek 30.6.2022 se již tréninky nekonají.

Během velikonočních prázdnin (6.-10.4.2023) jsou až na výjimky veškeré mládežnické tréninky zrušeny.

Gullivers.

Florbalový klub Sokol Brno I EMKOCase Gullivers

Členství v Gulliverech

Odpovědi na časté dotazy.

Jak přihlásit dítě do florbalu

Jednoduše stačí vyplnit online formulář v sekci nábor. Následně se Vám ozve příslušný trenér se všemi podrobnostmi.

Co potřebuji ke členství v Gulliverech?

Pro to, aby hráč mohl oficiálně v oddílu fungovat a hrát, je zapotřebí splnit následující:

Přihláška
do Sokola

Přihláška do Sokola se vyplňuje online formou. 

Pro správné zařazení je potřeba vyplnit:
kraj: Jihomoravský
župa: Jana Máchala
tělocvičná jednota: Brno I
oddíl: oddíl florbalu

Přihláška
Českého florbalu

Stačí jednoduše vyplnit online formulář na webu Českého florbalu. 
Je potřeba správně vyplnit číslo a název oddílu, které je v našem případě 310 – Sokol Brno I.

Zaplacené
příspěvky

Konkrétní informace ohledně platby posíláme e-mailem, nebo je budete mít v Členské sekci.

Příspěvky se platí vždy na klubový účet, nikoliv hotově!

Potvrzení o platbě poskytujeme buď na vyžádání na e-mail borecky@gulls.cz, nebo Vám bude automaticky vygenerováno v Členské sekci.

Zdravotní
prohlídka

Hráči hrající ligové soutěže mají ze zákona povinnosti absolvovat zdravotní prohlídky. 

Pojištění v případě úrazu

Členové klubu, kteří odevzdali přihlášku do Sokola, nebo přihlášku do Českého florbalu jsou pojištěni v rámci úrazového pojištění prostřednictvím Českého olympijského výboru. Více informací naleznete zde . Razítko na formulář pojistné události Vám poskytne sekretář klubu – sekretar@gulls.cz .

GDPR

Členové klubu v drtivé většině případů nemusí udělovat souhlas se zpracováním údajů, protože údaje jsou shromažďovány na základě právních důvodů. Případy, které tyto nepokrývají, jsou pak řešeny individuálně.

Přihláška do Českého florbalu

Podrobné informace

Přihláška do Českého florbalu se nově podává elektronicky skrz web Českého florbalu. 

Nejdůležitější věcí z jednoduchého procesu je správné vyplnění čísla oddílu, které je 310.

V případě nejasností se můžete nechat vést přiloženým instruktážním videem, případně napsat na cigl@gulls.cz.

Zdravotní prohlídka

Podrobné informace

Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží (není tedy nutná pro tréninkové skupiny, které organizované soutěže nehrají). Pro ostatní platí, že každý hráč musí mít potvrzený lékařský posudek vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství, se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal (lékařský posudek tedy musí být zaměřen na konkrétní sport, tedy florbal).

Lékařský posudek nesmí být starší 12 měsíců. To tedy také znamená, že lékařský posudek se musí každý rok obnovovat. Hráč tak napoprvé žádá o vstupní prohlídku, poté každý rok žádá o pravidelnou prohlídku. Vždy zpravidla v září na začátku sezóny. Hráč florbalu je brán jako výkonnostní sportovec.