Gullivers

V mládežnických kategoriích (netýká se letní přípravy dorostu, juniorů a mužů) budou probíhat tréninky do středy 29.6.2022 včetně. Ve čtvrtek 30.6.2022 se již tréninky nekonají.

Během velikonočních prázdnin (6.-10.4.2023) jsou až na výjimky veškeré mládežnické tréninky zrušeny.

Gullivers.

Florbalový klub Sokol Brno I EMKOCase Gullivers

Informace

Co potřebujete vědět do začátku.

První kontakt

Dostali jste se na tuto stránku, ale přišli jste na první trénink bez předchozí komunikace s námi?
Vyplňte nám prosím přihláškový formulář na stránce https://gulls.cz/nabor/, abychom na Vás měli kontakty a mohli si Vás přidat do seznamu hráčů.
Děkujeme. Pokud už předání kontaktních informací proběhlo, čtěte dále.

Klubová filozofie

Výchova mládeže je naší prioritou, stavíme totiž své týmy především na našich odchovancích. Dětem se tak u nás dostává maximální péče. Trénování je založené na hře a pozitivním přístupu, na tom, že sport je zábava, ale zároveň i výzva a někdy i dřina a učí nás překonávat překážky a sami sebe.

Tréninky jsou komplexní a přiměřené věku dětí. Trenéři ví, co je v daném věku nejvíce zapotřebí a pracují s hráči s cílem dlouhodobého kvalitního postupného vývoje.

A to nejen po kondiční, technické a taktické stránce, ale i po stránce lidské. Součástí tréninků je důraz na kvalitní rozvoj osobnosti hráče, na jeho samostatnost, odpovědnost, psychickou odolnost, vítěznou mentalitu, fair play a týmovost.

Pracujeme tak, aby naše hráče čekala dlouhá a úspěšná kariéra a vyrostli z nich nejen výborní sportovci, ale také osobnosti.

Co tě čeká u nás v klubu

První trénink

První trénink, nebo prvních pár tréninků je zkušebních. Po tréninku se s trenérem domluvíte, zda dítě bude mít zájem chodit, či nikoli. Do té doby není zapotřebí řešit přihlášky, placení příspěvků apod. Až se trenérem domluvíte na tom, že dítě bude pravidelně chodit a stane se členem klubu, následují formální záležitosti potřebné k členství (viz odstavec Členství).

Na trénink hráč potřebuje pouze sportovní oblečení, boty do haly a pití. Pokud má, tak vlastní florbalku, pokud nemá, florbalku mu zapůjčíme (do budoucna je lepší pořídit florbalku vlastní, v našem florbalovém obchodě na Sokole mají členové oddílu na nákup slevy).

Po nejmladších začínajících hráčích nejsou vyžadovány žádné speciální florbalové dovednosti – je pouze zapotřebí, aby dítě bylo pohybově nadané, v rámci svých věkových možností samostatné, schopné fungovat v kolektivu a schopné základní komunikace s trenéry (cizími lidmi).

Na první trénink se může jít podívat i rodič. V rámci rozvoje samostatnosti je pak vhodné, aby dále už dítě na dalších trénincích bylo samo.

Samostatnost

V naší klubové filozofii je důležitou složkou výchovy hráče samostatnost. Ve starším věku musí hráč převzít odpovědnost za svoji sportovní kariéru sám za sebe a je dobré, aby se v postupných krocích učil samostatnosti.

Pro nejmladší hráče (4-7 let), kteří k nám jako nováčci přicházejí nejčastěji, to začíná jednoduchými úkoly, o které by se dítě spolu s rodiči mělo snažit:

 • Dítě si věci na trénink doma chystá samo.
 • Dítě vchází do šatny bez rodičů a samo se převléká.
 • Dítě si do haly nese věci (florbalku, pití) samo.
 • Dítě chodí na záchod samo.
 • Děti s pomocí trenérů samostatně uklízí a připravují většinu tréninkových pomůcek.

 

Není třeba se bát, vše samozřejmě vyžaduje čas a je k tomu potřeba se dopracovat s pomocí rodičů a trenérů. Důležité je dítě motivovat a společnými silami posouvat, chválit za snahu a zlepšení a za to, že se o sebe samo postaralo (připravilo si věci, převléklo se), i když to udělá s chybami. Rodiče a trenéři by měli táhnout za společný provaz. Cílem je naučit dítě věci, které zvládne samo, dělat samo a odpoutat se na tréninku od rodiče a plně se do něho zapojit. I vy jako rodiče určitě oceníte, když si dítě bude umět hrát v kolektivu bez vaší pomoci a přítomnosti.

Jsou nějaká pravidla

Na trénincích pro nejmladší neplatí žádná složitá pravidla. Trénink má děti bavit a mají si ho společně užít. Mimo výše uvedená pravidla samostatnosti je zapotřebí chodit včas a ideálně pravidelně. Omluvenky z tréninku zapotřebí u nejmladší kategorie zatím nejsou. Ve starších kategoriích pak probíhá evidence docházky v Členské sekci. U Hobby sekce se docházka nutně neeviduje.

Po dětech se na tréninku vyžaduje základní úroveň dobrého chování – zdravení, slušná mluva a vnímání pokynů a svého okolí. To je pak především důležité během tréninku, kde dítě musí pochopit, že se nachází ve skupině s ostatními a funguje s nimi podle pravidla „nedělám ostatním to, co bych nechtěl, aby dělali mně“.

Pravidla týkající se chování činovníků klubu, trenérů a rodičů najdete v klubovém kodexu, kterému se věnujeme níže.

Jak probíhá přesun hráčů mezi výkonnostními skupinami?

Hráči jsou mezi výkonnostními skupinami přesouváni na základě rozhodnutí a domluvy  trenérů. V nejmladších kategoriích všichni nově příchozí automaticky začínají na trénincích skupin začátečníků, poté jsou případně přesouváni na tréninky vyšší výkonnostní skupiny.

Kdy budou hrát děti utkání?

Nejmladší hráči ve skupinách začátečníků nehrají pravidelná utkání. Mohou být ale nominováni na jednorázové turnaje, Sokolskou ligu nebo na zkoušku do výkonnostního týmu přípravek nebo elévů. Nominace není třeba se bát, nároky na nejmladší hráče nejsou vysoké, často se nominace odehrávají tak, že jsou osloveni všichni hráči daného ročníku a kdokoli má zájem si vyzkoušet hrát utkání, může jít.

Je zapotřebí brát v potaz, že na utkáních nemusí být trenéři, kteří normálně bývají na trénincích, ale trenéři, kteří mají na starosti týmy, které se utkání a turnajů pravidelně účastní. S nimi pak i probíhá komunikace ohledně organizace, srazu, dresů apod.

Členství

Pokud se po zkušebním trénincích rozhodnete stát členem klubu, je zapotřebí splnit pár věcí. Vyplnit a poslat přihlášku do Sokola, vyplnit a poslat přihlášku do Českého florbalu a zaplatit příspěvky. V případě, že se Vaše dítě stane členem týmu ve výkonnostní kategorii, nebo v případě, že Vás o to trenér požádá, vytvoříte si i účet v Členské sekci (více o ní zde).

 

Přihláška
do Sokola

Přihláška do Sokola se vyplňuje online formou. 

Pro správné zařazení je potřeba vyplnit:
kraj: Jihomoravský
župa: Jana Máchala
tělocvičná jednota: Brno I
oddíl: oddíl florbalu

Přihláška
Českého florbalu

Stačí jednoduše vyplnit online formulář na webu Českého florbalu. 
Je potřeba správně vyplnit číslo oddílu, které je v našem případě 310.

Zaplacené
příspěvky

Konkrétní informace ohledně platby posíláme e-mailem, nebo je budete mít v Členské sekci.

Příspěvky se platí vždy na klubový účet, nikoliv hotově!

Potvrzení o platbě poskytujeme buď na vyžádání na e-mail borecky@gulls.cz, nebo Vám bude automaticky vygenerováno v Členské sekci.

Pojištění v případě úrazu

Členové klubu, kteří odevzdali přihlášku do Sokola, nebo přihlášku do Českého florbalu jsou pojištěni v rámci úrazového pojištění prostřednictvím Českého olympijského výboru. Více informací naleznete zde. Razítko na formulář pojistné události Vám poskytne sekretář klubu – sekretar@gulls.cz.

Kontakty

Chcete získat další informace? Máte dotazy? Nenašli jste co jste hledali?

Pokud se to týká administrativy, tzn. otázky týkající se přihlášek, potvrzení o platbách, Členské sekce apod. obracejte se na sekretáře klubu na mail sekretar@gulls.cz.

Pokud máte otázky ohledně trénování, utkání, nominací apod. obracejte se na trenéra Vaší kategorie. Kontakty najdete vždy na stránce daného týmu, nebo využijte Členskou sekci.

Pokud máte otázky týkající se nákupu florbalového vybavení, klubového oblečení apod. obracejte se na pracovníky klubového obchodu na mail shop@gulls.cz. Klubovém obchod se nachází na Sokole Brno I (Kounicova 22 Brno), shop.gulls.cz. Otevřen je po-pá 13:00-17:30 hod.

Klubový kodex

Chování představitelů klubu, hráčů a rodičů se řídí klubovým kodexem, který je založen na principech lidskosti a výchovy.

Podrobněji se o těchto zásadách můžete dozvědět v kodexu, který je zde.  

Níže zásady pro rodiče, které bychom byli velmi rádi, aby dodržovali:

 • Podporuji své dítě v jeho sportování tak, aby mělo ze sportu radost.
 • Podporuji vnitřní motivaci dítěte, ne vnější.
 • Dítě není malý dospělý.
 • Nemám od dítěte nereálná očekávání.
 • Naslouchám dítěti a respektuji jeho rozhodnutí.
 • Respektuji trenéry a tréninkový proces, kterého jsou garantem.
 • Odpovědně a včas plním své závazky vůči klubu.
 • Vždy ve všech případech podporuji princip fair play.

Přihláška do Českého florbalu

Podrobné informace

Přihláška do Českého florbalu se nově podává elektronicky skrz web Českého florbalu. 

Nejdůležitější věcí z jednoduchého procesu je správné vyplnění čísla oddílu, které je 310.

V případě nejasností se můžete nechat vést přiloženým instruktážním videem, případně napsat na cigl@gulls.cz.